شرکتهای صادر کننده گواهینامه های بین المللی

 
Brand

SGS in Iran

SGS provides inspection, testing, certification and verification services to ensure that products, services and systems meet quality, safety and performance standards. Activities: Certificat ...
مشاهده شرکت
Brand

آکادمی TUV اتریش

ارائه دهنده خدمات مشاوره کلینیکی به صنایع در زمینه های ذیل ؛ 1 ، سیستمهای مدیریت و استانداردهای بین المللی ( ISO ) 2 ، مدیریت عمومی و ابزارهای بهبود 3 ، تکنیکهای مهندسی و ابزارهای کیفیت 4 ، ...
مشاهده شرکت
Brand

RWTUV - شرکت مشارکتی توف نوُرد ایران

صدور گواهینامه برای سیستم های مدیریت "مدیریت کیفیت ، مدیریت محیط زیست ، مدیریت ایمنی و ." ، صدور گواهینامه برای محصولات ، صدور گواهینامه برای صلاحیت کارکنان ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ...
مشاهده شرکت
Brand

نوین آموز ثبات - DQS

ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی ISO ...
مشاهده شرکت
Brand

TUV Rheinland of IRAN

Industrial and Certification Services. TUV Rheinland of Iran is a fully authorized representative and cooperation partner of the TUV Rheinland Group and under direct auspices of TUV CERT, DA ...
مشاهده شرکت
Brand

شرکت بین المللی آگرین سیس نماینده asys اسپانیا

انجام ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه ...
مشاهده شرکت
Brand

swissts tuv sud

ارائه کننده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت ...
مشاهده شرکت
Brand

QUAY AUDIT LIMITED

صدور انواع گواهینامه های ایزو ...
مشاهده شرکت
Brand

ICR IRAN

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی سر ممیزی سیستم های مدیریتی خدمات ممیزی و صدور گواهینامه: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 22000:2005 HACCP HSE ، MS ...
مشاهده شرکت
Brand

محیط دانش کیفیت

خدمات صدور گواهینامه از گروه AFNOR فرانسه ...
مشاهده شرکت
Brand

URS

URS certified QMS 2000 transition courses will provide you with the necessary skills and knowledge to meet growing demand for ISO 9001:2000 certification. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO ...
مشاهده شرکت
Brand

AQW

ثبت وصدور گواهی نامه ایزو نشان حلال سی ای مارینگ ارگانیک فار مینگ ...
مشاهده شرکت
Brand

مرزبان کیفیت (IMQ)

1- ممیزی استانداردهای بین الللی و ثبت و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت 2- انجام آزمون انطباق با رهنمودهای اروپایی و صدور گواهی محصول در صنایع مختلف 3- انجام بازرسی و آزمونهای خاص 4- برگز ...
مشاهده شرکت
Brand

A.g.R Certification Ltd. Sweden

صدور انواع گواهینامه های بین المللی ایزو ...
مشاهده شرکت
Brand

موسسه بین المللی IQS انگلستان

صدور گواهینامه های مرتبط با صنایع غذایی ، GMP , ISO 22000 و استاندارد HACCP و استاندارد سیستم رضایتمندی مشتری ISO10002 و ISO 10004 و سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 - مشاوره و آموزش ...
مشاهده شرکت
123