Loading ..

درباره ما

تامین اطلاعات و تسهیل ارتباطات در همه سطوح صنعت غذا و کشاورزی

درباره مرجع صنایع غذایی ایران


به سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران خوش آمدید


سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران بعنوان پایگاه اطلاعات کسب و کارهای حوضه صنایع غذایی و کشاورزی، فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نمود. این سایت حاصل تلاش تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان صنایع غذایی و کشاورزی می باشد که سال ها در عرصه صنعت حضور موثر داشته اند و با نقاط ضعف و قوت و پتانسیل های آن آشنایی دارند. سایت مرجع صنایع غذایی و کشاورزی ایران، به هیچ تشکل و جریان یا ارگان و سازمانی وابسته نمی باشد. هدف عمده سایت، اطلاع رسانی و تسهیل گردش اطلاعات بوده است. بر این باور هستیم که در این صنعت نیز "اطلاعات" عاملی تعیین کنند و راه گشا خواهد بود. لذا تلاش میکنیم در این وبسایت با تامین اطلاعات و تسهیل ارتباطات در همه سطوح صنعت، برای مخاطبانمان راه دستیابی آنان به اهداف تجاری شان را هموارتر سازیم.


با تشکر ، مجموعه Foodkeys
1401/11/24